Synchronizacja regionalnych cykli koniunkturalnych w UE

TytułSynchronizacja regionalnych cykli koniunkturalnych w UE
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsMusiałkowska, I.
Book TitleRegiony w procesie integracji europejskiej
EditionEwa Małuszyńska
Pagination33-49
PublisherWyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania (WSMiZ) w Lesznie
MiastoPoznań, Leszno
ISBN Number83-88026-75-5
Słowa kluczowecykle koniunkturalne, regionalne cykle koniunkturalne, synchronizacja cykli, Unia Europejska
Refereed DesignationRefereed