Innowacyjność regionów francuskich w gospodarce opartej na wiedzy

TytułInnowacyjność regionów francuskich w gospodarce opartej na wiedzy
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2010
AuthorsCzyżewska, D.
Book TitleSpójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej
VolumeTom I Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy
Pagination145-157
PublisherWydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
MiastoLublin
ISBN978-83-7702-138-5
Słowa kluczoweFrancja, gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność, region