Publikacje

Export 16 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is Łukasz Wróblewski  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
Economic and Monetary Union crisis - reasons and existing solutions, Łukasz Wróblewski , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 74, (2012)
G
The geographic and economic peripherality of borderland regions, Łukasz Wróblewski , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 113, (2012)
K
Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych. Ocena stopnia integracji miast na pograniczu polsko-niemieckim, Łukasz Wróblewski , Warszawa, p.322, (2017)
Koncepcja regionu transgranicznego, Łukasz Wróblewski , Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Gospodarka globalna. Technologia. Społeczeństwo., Volume 12, p.170-180, (2013)
N
New approach towards research in cross-border region, Łukasz Wróblewski , Faculty of International Business and Economics Working Papers, Volume 09, p.1-15, (2013)
P
Polsko-niemiecko-szwedzka współpraca regionalna w latach 2007-2013 w Euroregionie Pomerania, Łukasz Wróblewski , Przegląd Zachodni, Volume 3, p.192-200, (2010)
Położenie przygraniczne a poziom rozwoju regionów przygranicznych województwa lubuskiego, Łukasz Wróblewski , Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część I. Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej, Białystok, (2014)
S
Science-industry cooperation vs. innovativeness of Polish NUTS-2 regions, Czyżewska, Dorota, and Łukasz Wróblewski , Changes and Challenges in the Modern World Economy, Volume 1, Poznań, p.99-114, (2016)
Single European Market as an anti-crisis factor in the economic growth of the European Union, Łukasz Wróblewski , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 93, (2012)
The strengthening of the Single European Market in the crisis circumstance, Łukasz Wróblewski, Musiałkowska Ida, and Sapała Magdalena , Faculty of International Business and Economics Working Papers, Volume 2, p.1-38, (2012)
The strengthening of the Single European Market vs. the crisis, Musiałkowska, Ida, Sapała Magdalena, and Łukasz Wróblewski , Poznań University of Economics Review, Volume 2, p.74-106, (2012)
T
Transgraniczne powiązania przedsiębiorstw z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Görlitz i Zgorzelca oraz Guben i Gubina, Łukasz Wróblewski , Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Volume 1, p.97-110, (2014)