Publikacje

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is T  [Clear All Filters]
2015
Teoretyczne aspekty integracji, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.12-24, (2015)
2014
Transgraniczne powiązania przedsiębiorstw z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Görlitz i Zgorzelca oraz Guben i Gubina, Łukasz Wróblewski , Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Volume 1, p.97-110, (2014)