Publikacje

Export 148 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2021
The Territorial Impacts of JESSICA Projects in Municipalities: Evidence from the City of Poznań, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 03/2021, Volume 83, Issue 1, p.293-307, (2021)
2020
Fair Trade Movement and Market Development for Decent Work and Economic Growth, Magdalena Śliwińska , Decent Work and Economic Growth. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, (2020)
Introduction, Musiałkowska, Ida, Idczak Piotr, and Potluka Oto , Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe, Berlin/Warsaw, p.1-8, (2020)
JESSICA Initiative to Support Sustainable Urban Development Projects in Poland, Musiałkowska, Ida, and Idczak Piotr , Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe, Warsaw/Berlin, p.173–204, (2020)
Ländliche Gebiete als die Herausforderung der Siedlungswasserwirtschaft in Polen, Mrozik, Karol, Napierała Michał, and Idczak Piotr , WasserWirtschaft, 01/2020, Volume 1/2020, p.38-45, (2020)
Looking for a safe-haven in a crisis-driven Venezuela: The Caracas stock exchange vs gold, oil and bitcoin, Musiałkowska, Ida, Kliber Agata, Marszałek Paweł, and wierczyńska Katarzyna Ś. , Transforming Government People Process and Policy , 04/2020, Volume ahead-of-print, Issue ahead-of-print, (2020)
Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe, Musiałkowska, Ida, Idczak Piotr, and Potluka Oto , Berlin/Warsaw, p.208, (2020)
Szukając pozytywnych skutków pandemii, Magdalena Śliwińska , Rzeczpospolita, 14-16.08.2020, p.A21, (2020)
Wspieranie idei sprawiedliwego handlu leży w interesie lokalnej społeczności, Magdalena Śliwińska , Gazeta Prawna, 30.12.2020, Volume 254 (5407), p.B9, (2020)
Współczesny model globalizacji - konsekwencje dla strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym, Śliwiński, Rafał, and Magdalena Śliwińska , Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Międzynarodowym, Warszawa, p.13-50, (2020)
2018
EU–China and EU –Brazil policy transfer in regional policy, Musiałkowska, Ida, Dabrowski Marcin, and Polverari Laura , Regional Studies, 03/2018, p.1-13, (2018)
EU–China Regional Policy Dialogue: Unpacking the Mechanisms of an Unlikely Policy Transfer, Musiałkowska, Ida, and Dąbrowski Marcin , Europe-Asia Studies, 12/2018, Volume 70, Issue 10, p.1689-1711, (2018)
Geneza i kierunki rozwoju ruchu Fair Trade, Magdalena Śliwińska , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Volume 372, p.20-34, (2018)
Integration Character of the CETA Agreement, Magdalena Śliwińska , Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Volume 4, Issue 337, p.111-125, (2018)
Introduction: drawing lessons from international policy-transfer initiatives in regional and urban development and spatial planning, Musiałkowska, Ida, Dabrowski Marcin, and Polverari Laura , Regional Studies, 09/2018, Volume 52, Issue 9, p.1165-1168, (2018)
Jednolity rynek wewnętrzny, Magdalena Śliwińska , Kompendium Wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.170-200, (2018)
Is the JESSICA initiative truly repayable instrument? The Polish case study, Musiałkowska, Ida, and Idczak Piotr , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 04/2019, Issue 536, p.142-151, (2018)
New generation trade agreements - an economic challenge for the European Union and its members - the example of CETA, Magdalena Śliwińska , Przegląd Europejski , Volume Tom 4, p.p. 141-158, (2018)
Ocena dopasowania projektów realizowanych w ramach inicjatywy Jessica do potrzeb występujących na obszarach miejskich, Musiałkowska, Ida, and Idczak Piotr , Studia KPZK, 11/2018, Volume 184, p.233-246, (2018)

Pages