Publikacje

Export 8 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is O  [Clear All Filters]
2016
Optymalizacja procesu decyzyjnego dotyczącego kształtowania zdolności retencyjnych zlewni przy zastosowaniu metody AHP, Mrozik, Karol, and Idczak Piotr , Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 2 - Studia i Prace WNEIZ US, Volume 46, Issue 2, p.83-94, (2016)
2014
Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Volume 2014/367, p.102-111, (2014)
2012
Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy, Czyżewska, Dorota , Department of Strategy and Policy of International Competitiveness, Volume PhD, Poznań, p.268, (2012)
Ośrodki wspierania innowacji a zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, Czyżewska, Dorota , Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. , Volume Tom II Problemy i przykłady realizaji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, Lublin, p.195-210, (2012)
Ośrodki wspierania innowacji w budowaniu konkurencyjności regionalnej na przykładzie regionu Rodan-Alpy , Czyżewska, Dorota , Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk , Kraków, p.144-155, (2012)
2010
Organizacja i funkcjonowanie administracji międzynarodowej na przykładzie Unii Europejskiej, Czyżewska, Dorota , Zarządzanie organizacjami. Uwarunkowania-procesy-funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), p.50-60, (2010)