Publikacje

Export 7 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is K  [Clear All Filters]
2013
Koncepcja regionu transgranicznego, Łukasz Wróblewski , Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Gospodarka globalna. Technologia. Społeczeństwo., Volume 12, p.170-180, (2013)
Konkurencyjność gospodarki francuskiej w obliczu kryzysu gospodarczego, Czyżewska, Dorota , Gospodarka Narodowa, Volume 7-8, p.113-132, (2013)
Konkurencyjność regionu uczącego się - ujęcie konceptualne, Czyżewska, Dorota , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Volume Innowayjność w rozwoju lokalnym i regionalnym, Issue PN 285, p.20-28, (2013)
2011
Kontrola wydatkowania środków z funduszy strukturalnych jako element zarządzania procesem rozwoju regionalnego w Polsce, Musiałkowska, Ida, and Talaga Robert , Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, 01/2012, Volume 140/2011, Issue Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. II , p.297-311, (2011)