Publikacje

Export 5 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is U  [Clear All Filters]
2012
Unia Europejska jako model dla Mercosur w zakresie polityki spójności, Musiałkowska, Ida , Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków, p.484-494, (2012)