Publikacje

Export 14 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is S  [Clear All Filters]
2016
Science-industry cooperation vs. innovativeness of Polish NUTS-2 regions, Czyżewska, Dorota, and Łukasz Wróblewski , Changes and Challenges in the Modern World Economy, Volume 1, Poznań, p.99-114, (2016)
2015
The Structural Power of Enterprises: Beyond the Notion of Market Power, Magdalena Śliwińska , Managing Global Transitions, Volume 13, Issue 2, p.189-206, (2015)
Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, Mrozik, Karol, and Idczak Piotr , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Volume 42, Issue 2, p.181-194, (2015)
2008
Służby lingwistyczne instytucji Unii Europejskiej, Czyżewska, Dorota , Stosunki międzynarodowe - International Relations, Volume 3-4, p.139-150, (2008)
2005
Synchronizacja regionalnych cykli koniunkturalnych w UE, Musiałkowska, Ida , Regiony w procesie integracji europejskiej, Poznań, Leszno, p.33-49, (2005)