Publikacje

Export 8 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is R  [Clear All Filters]
2012
Regiony uczące się, Czyżewska, Dorota , Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady, Warszawa, p.107-120, (2012)
2010
Regionalny wymiar kryzysu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Czyżewska, Dorota , Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie , Warszawa, p.9-21, (2010)
Research and development policy and cohesion policy in the new member states of the European Union , Musiałkowska, Ida , Studia Regionalia KPKZ PAN, 2010, Volume 27, Issue Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union membership. Part , (2010)
2009
Regiony uczące się na przykładzie Francji, Czyżewska, Dorota, and Ewa Łaźniewska , Integracja europejska - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Volume Ekonomia 4, p.124-135, (2009)
2005
Regionalne cykle koniunkturalne w Europie, Musiałkowska, Ida , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Issue Studia europejskie , p.196-216, (2005)
2003
Rola polityki regionalnej w zmniejszaniu zróżnicowania regionalnego w UE, , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Issue Unia Europejska - współzależności i efekty jej polityki , p.149-161, (2003)