Publikacje

Export 5 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is G  [Clear All Filters]
2018
Geneza i kierunki rozwoju ruchu Fair Trade, Magdalena Śliwińska , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Volume 372, p.20-34, (2018)
2016
Growth and internationalization of fast growing firms, Magdalena Śliwińska, and Śliwiński Rafał , Journal of East European Management Studies, Volume 21, Issue 2, p.231-253, (2016)
2014
Gospodarka wodno-ściekowa dziś i w nowej perspektywie, Idczak, Piotr , Przegląd Komunalny 2014/12 (Zeszyty Komunalne 2014/6(111)), Volume 6, p.64-67, (2014)
Growth in the Polish Fast Growing Enterprises on Foreign Markets and Its Limitations, Magdalena Śliwińska, and Śliwiński Rafał , International Business from the Central European Perspective, Zagreb, p.65-82, (2014)
2012
The geographic and economic peripherality of borderland regions, Łukasz Wróblewski , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 113, (2012)