Formalizacja i przenikalność granicy państwowej a poziom rozwoju obszarów przygranicznych na przykładzie województwa dolnośląskiego i podlaskiego

TitleFormalizacja i przenikalność granicy państwowej a poziom rozwoju obszarów przygranicznych na przykładzie województwa dolnośląskiego i podlaskiego
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsŁukasz Wróblewski
JournalStudia Ekonomiczne i Regionalne
Volume7, No. 1
Start Page5
Pagination5-23
Date Published08/2014
Keywordsgranica zewnętrzna i wewnętrzna Unii Europejskiej, region przygraniczny, rozwój regionalny, strefa Schengen
Refereed DesignationRefereed