Publikacje

Export 18 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is W  [Clear All Filters]
2012
Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, Łukasz Wróblewski , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Volume 21, (2012)
Wsparcie instytucjonalne regionów na przykładzie rozwiązań francuskich , Czyżewska, Dorota , Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady, Warszawa, p.254-271, (2012)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, (2012)
Wyzwania dla konkurencyjności regionu uczącego się w dobie globalizacji , Czyżewska, Dorota , Optimum. Studia Ekonomiczne, Volume 6, p.185-196, (2012)
Wyzwania dla konkurencyjności regionu uczącego się w dobie globalizacji, Czyżewska, Dorota , Optimum. Studia Ekonomiczne, Volume 6, p.185-196, (2012)
2009
Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce po 2004 r. , Musiałkowska, Ida , Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Łódź, p.223-257, (2009)
2008
Wielojęzyczność w UE, Czyżewska, Dorota , Monitor Unii Europejskiej, Volume 1, Issue 43, p.93-99, (2008)
2007
Współpraca sieciowa i niedopasowania instytucjonalne w zarządzaniu funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w Polsce, Musiałkowska, Ida, and Sapała Magdalena , Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Warszawa, p.39-57, (2007)