Publikacje

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is J  [Clear All Filters]
2018
Is the JESSICA initiative truly repayable instrument? The Polish case study, Musiałkowska, Ida, and Idczak Piotr , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 04/2019, Issue 536, p.142-151, (2018)
2012
Jednolity rynek wewnętrzny, Magdalena Śliwińska , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.144-169, (2012)