Publikacje

Export 164 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
2017
Mrozik, K., & Idczak P. (2017).  The capacity of ecosystem services in small water retention measures. Economics and Environment. 62(3), 37-49.
Idczak, P., & Mrozik K. (2017).  Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy. Studia i Prace WNEiZ US. 47(2), 55-66.
Musiałkowska, I. (2017).  European Union Values in the Cohesion Policy. The Review of European Affairs. 1(1), 141-151.
Musiałkowska, I., & Wiśniewski M. (2017).  Fundusze europejskie w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego przez samorząd terytorialny w Polsce. Studia BAS. 1(49), 107.
Musiałkowska, I. (2017).  Implementation of European Union law in Poland. Common Values. Discussing German and Polish Perceptions of European Integration. 179-192.
Magdalena Śliwińska, & Śliwiński R. (2017).  International Development of German Enterprises on the example of the Wielkopolska Region. Entrepreneurial Business and Economic Review . 5(2), 211-226.
Łukasz Wróblewski (2017).  Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych. Ocena stopnia integracji miast na pograniczu polsko-niemieckim. 322.
Potluka, O., Kalman J., Musiałkowska I., & Idczak P. (2017).  Non-profit leadership at local level: Reflections from Central and Eastern Europe. Local Economy. 32(4), 297-315.
Musiałkowska, I. (2017).  Polityka rozwoju regionalnego jako płaszczyzna oddziaływania UE w sferach prawa i ekonomii. Teraźniejszość i perspektywy. Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski.. W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia.. 180-203.
Magdalena Śliwińska (2017).  Porozumienie CETA lekarstwem na kryzys UE?. Przegląd Zachodni. 362(2), 219-232.
Mrozik, K., Idczak P., & Adamska A. (2017).  Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju. Studia i Prace WNEiZ US. 49(1), 243-253.

Pages