Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym

TitlePeryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsIdczak, P., & Mrozik K.
JournalGospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 2 - Studia i Prace WNEIZ US
Volume46
Issue2
Start Page243
Pagination243-254
ISSN2450-7733
Keywordsanaliza taksonomiczna, peryferyjne obszary miejskie, peryurbanizacja, Poznański Obszar Metropolitalny
Abstract

W artykule dokonano charakterystyki peryurbanizacji jako procesu transformacji urbanistycznej zachodzącego na obszarach wiejskich leżących w strefie odziaływania miast i predysponowanych do rozwoju wielofunkcyjnego. Następnie za pomocą metod taksonomicznych przeprowadzono ocenę procesu peryurbanizacji w ramach jednostek terytorialnych wchodzących w skład Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Uzyskane wyniki wskazują, że największa dynamika zmian w zakresie cechy peryurbanizacji występuje na terenie gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, których układ przestrzenny tworzy mozaikę wokół Poznania. Tym samym potwierdzono założenia teoretyczne peryurbanizacji.

URLhttps://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/238/article/3421/
DOI10.18276/sip.2016.46/2-21