Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy

TitleChłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsIdczak, P., & Mrozik K.
JournalStudia i Prace WNEiZ US
Volume47
Issue2
Start Page55
Pagination55-66
ISSN2450-7733
Keywordschłonność demograficzna, gmina Dopiewo, planowanie przestrzenne, rozbieżność demograficzna, rozwój zrównoważony, suburbanizacja
Abstract

Proces planowania przestrzennego w gminach powinien odbywać się z pełnym poszanowaniem zasady rozwoju zrównoważonego. Na obszarach będących pod silnym oddziaływaniem procesu suburbanizacji proces ten często przyjmuje charakter spontaniczny i prowadzi do decyzji, które skutkują nadpodażą gruntów przeznaczonych na inwestycje w stosunku do racjonalnych potrzeb. Analizując przykład planowania przestrzennego w gminie Dopiewo z wykorzystaniem demograficznych wskaźników oceny zagospodarowania przestrzeni, potwierdzono powyższe twierdzenie i wykazano, że planowanie przestrzenne w niedostatecznym stopniu uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego i trwałego.

URLhttps://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/556/article/8743/
DOI10.18276/sip.2017.47/2-05