Publikacje

Export 147 results:
Autor Tytuł Typ [ Rok(Asc)]
2012
Wsparcie instytucjonalne regionów na przykładzie rozwiązań francuskich , Czyżewska, Dorota , Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady, Warszawa, p.254-271, (2012)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, (2012)
Wyzwania dla konkurencyjności regionu uczącego się w dobie globalizacji, Czyżewska, Dorota , Optimum. Studia Ekonomiczne, Volume 6, p.185-196, (2012)
Wyzwania dla konkurencyjności regionu uczącego się w dobie globalizacji , Czyżewska, Dorota , Optimum. Studia Ekonomiczne, Volume 6, p.185-196, (2012)
Własna ścieżka rozwoju regionów peryferyjnych, Idczak, Piotr , Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, p.168-177, (2012)
2011
Economic relations of the EU and the countries of the Mediterranean Sea Basin, Musiałkowska, Ida , The Arab Spring , Poznań, p.25-43, (2011)
Kontrola wydatkowania środków z funduszy strukturalnych jako element zarządzania procesem rozwoju regionalnego w Polsce, Musiałkowska, Ida, and Talaga Robert , Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, 01/2012, Volume 140/2011, Issue Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. II , p.297-311, (2011)
Priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Idczak, Piotr, and Musiałkowska Ida , Przegląd Zachodni, Volume 3/340, p.67-89, (2011)
Procesy uczenia się w perspektywie budowania konkurencyjności regionalnej, Czyżewska, Dorota , Optimum. Studia Ekonomiczne , Issue 6, p.257-272 , (2011)
Rynek wewnętrzny jako priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Łukasz Wróblewski , Przegląd Zachodni, Volume 3/340, p.281-294, (2011)
Wielowymiarowe podejście w definiowaniu potencjału rozwojowego regionów i stymulowaniu ich rozwoju, Idczak, Piotr , Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. cz.I. Studia KPZK, Volume CXL, p.47-56, (2011)
Wpływ kryzysu gospodarczo-finansowego na przyszłość Jednolitego Rynku, Łukasz Wróblewski, Musiałkowska I., and Sapała M. , (2011)
Wspieranie innowacyjności w polskich firmach dzięki środkom unijnym , Musiałkowska, Ida , Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw, Poznań, p.18-32, (2011)
Wybrane czynniki określające konkurencyjność regionów uczących się we Francji, Czyżewska, Dorota, and Ewa Łaźniewska , Samorząd Terytorialny, Volume 3, p.28-42, (2011)
2010
Innowacyjność regionów francuskich w gospodarce opartej na wiedzy , Czyżewska, Dorota , Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, Volume Tom I Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy , Lublin, p.145-157, (2010)
Institutional support of innovation at the regional level , Czyżewska, Dorota , Dimensions of Competitiveness, Poznań, p.71-90, (2010)
Organizacja i funkcjonowanie administracji międzynarodowej na przykładzie Unii Europejskiej, Czyżewska, Dorota , Zarządzanie organizacjami. Uwarunkowania-procesy-funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), p.50-60, (2010)
Polsko-niemiecko-szwedzka współpraca regionalna w latach 2007-2013 w Euroregionie Pomerania, Łukasz Wróblewski , Przegląd Zachodni, Volume 3, p.192-200, (2010)
Regionalny wymiar kryzysu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Czyżewska, Dorota , Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie , Warszawa, p.9-21, (2010)
Research and development policy and cohesion policy in the new member states of the European Union , Musiałkowska, Ida , Studia Regionalia KPKZ PAN, 2010, Volume 27, Issue Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union membership. Part , (2010)
Swoboda przepływu usług jako jeden z fundamentów wspólnego rynku europejskiego, Magdalena Śliwińska , Rynek usług w dobie globalizacji , Poznań, p.11-31, (2010)
2009
Evolution of Priorities in Higher Education and R&D in the European Union. Case of Poland , Musiałkowska, Ida , Forum on Public Policy Online, Volume Summer 2008, p.1-20, (2009)
Identyfying training needs of employees as a part of human recources management - cultural institutions case study, Musiałkowska, Ida, and Przybylska Joanna , Scientific Journal of University of Szczecin: Service Management , Volume 4, p.125-131, (2009)
Instrumenty finansowania sfery badawczo-rozwojowej w ramach polityki spójności UE , Musiałkowska, Ida , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Issue Studia Europejskie. : nowe uwarunkowania funkcjonowania UE-27, p.64-83, (2009)
Instrumenty wspierania powiązań między nauką a biznesem na przykładzie francuskiej konwencji CIFRE, Czyżewska, Dorota , Studia Regionalne i Lokalne, Volume 3, Issue 37, p.120-133, (2009)

Strony