Publikacje

Export 147 results:
Autor Tytuł Typ [ Rok(Asc)]
2012
Bieguny konkurencyjności we Francji jako platforma współpracy nauka-biznes, Czyżewska, Dorota , Gospodarka Narodowa, Issue 9, p.79-91, (2012)
Current economic integration tendencies in the MERCOSUR, , Europa Balcanica y los paises de la Cuenca del Mar Negro - MERCOSUR: Dinamicas e interacciones, Belgrade, Serbia, p.101-114, (2012)
Economic and Monetary Union crisis - reasons and existing solutions, Łukasz Wróblewski , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 74, (2012)
Financing of Cultural Activities by the Public Authorities. Case of Poland., Musiałkowska, Ida, and Przybylska Joanna , X Conference ‘European Culture’ 2009, Barcelona, Spain, p.107-116, (2012)
Geograficzny wymiar luki kompetencyjnej na rynku pracy UE, Idczak, Piotr , Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Volume 25, Issue 3, p.73-89, (2012)
The geographic and economic peripherality of borderland regions, Łukasz Wróblewski , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 113, (2012)
Identification of regional peripherality by using multidimensional comparative analysis, Idczak, Piotr , Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization, p.37-57, (2012)
Istota konkurencyjności regionów , Czyżewska, Dorota , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny , Issue 4, p.203-217 , (2012)
Jednolity rynek wewnętrzny, Magdalena Śliwińska , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.144-169, (2012)
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Małuszyńska, Ewa , p.361-384, (2012)
Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy, Czyżewska, Dorota , Department of Strategy and Policy of International Competitiveness, Volume PhD, Poznań, p.268, (2012)
Ośrodki wspierania innowacji a zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, Czyżewska, Dorota , Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. , Volume Tom II Problemy i przykłady realizaji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, Lublin, p.195-210, (2012)
Ośrodki wspierania innowacji w budowaniu konkurencyjności regionalnej na przykładzie regionu Rodan-Alpy , Czyżewska, Dorota , Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk , Kraków, p.144-155, (2012)
Polityka ochrony konkurencji i konsumenta, Magdalena Śliwińska , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.170-194, (2012)
Polityka ochrony środowiska, Idczak, Piotr , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.233-244, (2012)
Polityka transportowa, Idczak, Piotr , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.221-232, (2012)
The Priorities of Poland’s Presidency in the Council of the European Union, Idczak, Piotr, and Musiałkowska Ida , Przegląd Zachodni. Polska Niemcy Europa. Special Issue, Volume Special Issue, p.287-307, (2012)
Realizacja gospodarczych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE, Idczak, Piotr, and Musiałkowska Ida , Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, p.75-97, (2012)
Regiony uczące się, Czyżewska, Dorota , Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady, Warszawa, p.107-120, (2012)
Shaping the priorities of the Polish presidency in the Council of the European Union on the basis of the new presidency model, Idczak, Piotr, and Musiałkowska Ida , Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Volume 219, p.139-159, (2012)
Single European Market as an anti-crisis factor in the economic growth of the European Union, Łukasz Wróblewski , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 93, (2012)
The strengthening of the Single European Market in the crisis circumstance, Łukasz Wróblewski, Musiałkowska Ida, and Sapała Magdalena , Faculty of International Business and Economics Working Papers, Volume 2, p.1-38, (2012)
The strengthening of the Single European Market vs. the crisis, Musiałkowska, Ida, Sapała Magdalena, and Łukasz Wróblewski , Poznań University of Economics Review, Volume 2, p.74-106, (2012)
Unia Europejska jako model dla Mercosur w zakresie polityki spójności, Musiałkowska, Ida , Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków, p.484-494, (2012)
Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, Łukasz Wróblewski , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Volume 21, (2012)

Strony