Słowa kluczowe

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
10 lat członkostwa w UE (1) 2004 (1) 2007-2013 (1)
2014-2020 (2) administracja międzynarodowa (2) administrative courts (1)
adoption of operational programmes (1) agenda (1) AHP (2)
akty prawne (1) Ameryka Łacińska i Karaiby (1) analiza kosztów i korzyści (1)
analiza taksonomiczna (1) Arab Spring (1) belt and road initiative (1)
bezrobocie strukturalne (2) biegun konkurencyjności (2) Bitcoin (2)
border regions (1) border states (1) borderland regions (1)
Bratislava (1) Brazil (2) Budapest (1)
business cycles (1) Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny (1) Central and Eastern Europe (1)
Central Europe (1) China (4) chłonność demograficzna (1)
civil society (1) civil society organisations (1) cluster analysis (1)
cohesion policy (3) commissioners (1) companies (1)
competitiveness (3) composite indicators (1) control (1)
coordination (1) cost-eff ectiveness (1) Council of the European Union (1)
crisis (1) Croatia (1) cross-border interaction (1)
cross-border regions (1) cross-national (1) Cryptocurrency (1)
cultural institutions (1) culture (1) cykle koniunkturalne (1)
Czech Republic (1) czynniki konkurencyjności (1) czynniki konkurencyjności regionalnej (1)
democratic deficit (1) development (2) dorzecze (1)
dynamic generation cost (1) dynamiczny koszt jednostkowy (1) dyplomacja gospodarcza (1)
dyplomacja handlowa (1) dyplomacja publiczna (1) dyrektywa ściekowa (1)
dywergencja (1) Economic and Monetary Union crisis (1) economic crisis (3)
economic integration (1) economic performance (1) economic relations (1)
ecosystem services (1) efektywność ekonomiczna (1) efektywność kosztowa (1)
endogeniczne i egzogeniczne czynniki wzorstu gospodarczego (1) enlargement (2) environmental externalities (1)
EU (7) EU budget (2) EU cohesion policy (1)
EU funds (4) EU institutions (2) EU law (1)
EU Multiannual Financial Perspective 2007-2013 (2) Europa 2020 (1) Europe2020 strategy (2)
European integration (5) European Union (8) European Union Cohesion Policy (1)
European Union law (1) European Union values (1) Europejski Fundusz Społeczny (1)
europejski rynek pracy (1) Euroregion Pomerania (1) eurozone (1)
evaluation (1) ewaluacja ex ante (1) export performance (1)
financial engineering instruments (2) financial instruments (2) finanse samorządowe (1)
finansowanie rozwoju (1) firms (1) fiscal crisis (1)
Francja (7) fundusze europejskie (1) fundusze unijne (5)
geographic and economic peripherality (1) gmina Dopiewo (1) gmina wiejska (1)
gold (1) gospodarka (1) gospodarka oparta na wiedzy (1)
granica państwowa (1) granica zewnętrzna i wewnętrzna Unii Europejskiej (1) high-tech exports (1)
higher education (1) Horyzont 2020 (1) human resources (1)
Hungary (1) hybrid presidency (1) implementation (1)
industrial parks (1) innovation (2) innovation policy (1)
innowacje (1) innowacyjność (3) instrumenty finansowe (1)
instrumenty wspierania innowacji (1) instytucje (2) internacjonalizacja (1)
internal market (4) international economics (2) iVisegrad group (1)
jednolita część wód (1) JESSICA (2) JESSICA initiative (2)
JESSICA; Poland; regeneration; revenue-generating projects; Cohesion Policy (1) JESSICA; regeneration; revenue-generating projects; Cohesion Policy (1) kanalizacja (1)
konkurencyjność (1) konkurencyjność regionalna (4) konkurencyjność regionu uczącego się (1)
kontrola (1) konwencja CIFRE (1) konwergencja (1)
koordynacja (1) koszty (1) kreatywność (1)
kryzys (1) kryzys gospodarczo-finansowy (1) kryzys gospodarczy (2)
krzywa Beverdge’a (1) krzywa Beveridge’a (1) Latin America (1)
law (1) leaders (1) leadership (1)
learning (1) legal acts (1) lesson drawing (1)
lesson-drawing (1) local development (1) local elections (2)
local participation (1) luka kompetencyjna (1) management (1)
Mediterranean Sea Basin (1) Mercosur (3) metropolitan areas (1)
metropolizacja (1) miasta podzielone (1) mid-tech (1)
międzyorganizacyjne uczenie się (1) miernik prosty (1) mobilność zawodowa i geograficzna (1)
model rozwoju (1) Multiannual Financial Framework 2014-2020 (2) multidimensional analysis (1)
multilingualism (1) multivariate analysis (1) Multivariate stochastic volatility (1)
new Member States (2) niedopasowanie instytucjonalne (1) niedopasowanie strukturalne (1)
non-profit organizations (1) nowe państwa członkowskie (1) nowe państwa członkowskie; gospodarka (1)
obszar metropolitalny (1) ochrona środowiska (1) oil (1)
operational programmes (1) organizacyjne uczenie się (1) ośrodki wspierania innowacji (3)
PCM (1) peri-urban areas (1) peri-urbanisation (1)
peripheral regions (1) peryferyjne obszary miejskie (1) peryurbanizacja (1)
plan gospodarowania wodami (1) planowanie przestrzenne (2) planowanie w gospodarowaniu wodami (1)
podejście zintegrowane (1) pogranicze polsko-niemiecki (1) pograniczne polsko-niemieckie (1)
Poland (12) polaryzacja regionalna (1) policy learning (1)
policy transfer (6) Polish Presidency (1) political and cultural identities (1)
politics (1) polityka badawczo-rozwojowa (4) polityka edukacyjna (1)
polityka regionalna (3) polityka rozwoju (1) polityka spójności (5)
Polska (10) poszerzenie (1) Potok Junikowski (1)
poziom rozwoju społeczno-gospodarczego (1) Poznan (1) Poznański Obszar Metropolitalny (1)
Prague (1) prawo (2) presidency (2)
presidency “trio” (1) Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej (2) prezydencja w UE (1)
principal components analysis (1) priorities (2) priorytety prezydencji (1)
problems of the European Single Market (1) proces uczenia się (1) program wodno-środowiskowy kraju (1)
projekty generujące dochód (1) przedsiebiorstwa (1) przedsiębiorstwo (1)
przemysł (1) public authorities (1) public debt (1)
public goods (1) public policy (1) punkt równowagi (1)
Rada UE (1) ranking konkurencyjności (1) reformy WPR (1)
regeneration (3) region (11) region peryferyjny (1)
region przygraniczny (2) region transgraniczny (1) region uczący się (5)
regional and urban development (1) regional development (1) regional policy (7)
regionalne cykle koniunkturalne (2) regionalny system innowacji (1) regions (2)
regiony (3) research and development (1) research and development policy (1)
retencja (1) retencyjność zlewni (1) retention (1)
Rhône-Alpes (3) river catchment (1) Rodan-Alpy (1)
rozbieżność demograficzna (1) rozwój inkluzywny (1) rozwój obszarów wiejskich (1)
rozwój regionalny (3) rozwój regionalny i lokalny (1) rozwój społeczno-gospodarczy (1)
rozwój zasobów ludzkich (1) rozwój zrównoważony (1) rynek pracy (1)
rynek wewnętrzny (2) sądy administracyjne (1) Safe haven (1)
safe-haven (1) samorząd te- rytorialny (1) ścieżka rozwoju (1)
selection of projects (1) Single European Market (1) Single Market Act (3)
Skórzynka (1) Skórzynka catchment (1) Slovakia (1)
small water retention (1) socialization (1) socio-economic situation (1)
środki unijne (2) strategia Europa 2020 (2) strefa Schengen (1)
suburbanizacja (2) sustainability (1) sustainable urban development (2)
swoboda przepływu osób (1) synchronizacja cykli (1) synchronization (1)
system płatności bezpośrednich (1) sześciopak (1) służby lingwistyczne (1)
teoria wzrostu gospodarczego (1) terytorialny model innowacji (1) TFUE (1)
the Polish-German borderland (1) theory of optimum currency areas (1) training needs (1)
traktaty rewizyjne (1) traktaty stanowiące (1) transborder and Euroregional cooperation (1)
transit-oriented development (1) transregionalne uczenie się (1) Trio prezydencji (1)
TVAR-Model (1) UE (6) Unia Europejska (15)
Unia Europejska; rozszerzenia (1) urban areas (1) urban ecosystem services (1)
urban planning (1) urban policy (2) urban regeneration (1)
uregulowania przejściowe (1) usieciowienie (1) Venezuela (1)
Visegrad Countries (1) Western Balkans (1) wiedza i innowacje (1)
Wielkoplska (1) Wielkopolska (1) Wielkopolska region (1)
Wielkopolska Regional Operational Programme (1) Wielkopolskie (1) wieloletnie ramy finansowe 2014-2020 (1)
wodociągi (1) world (1) wrażliwość cykliczna (1)
wskaźnik niedoboru siły roboczej (1) współpraca nauka-biznes (2) współpraca sieciowa (1)
współpraca transgraniczna (1) współpraca transgraniczna przedsiębiorstw (1) wykorzystanie funduszy (1)
wzrost gospodarczy (1) zarządzanie finansami (1) zarządzanie zasobami wodnymi (1)
zatrudnialaność (1) zbiornik małej retencji Tulce (1) zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi (1)
zróżnicowanie regionalne (2) “new Member States” (1)