Kontakt

Katedra Europeistyki
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-895 Poznań

Kierownik katedry: prof. dr hab. Ewa Małuszyńska

pokój 1424
tel. (061) 854-33-07, 854-33-22
email: ewa.maluszynska@ue.poznan.pl

 

Sekretariat mgr Anna Dybiona-Jaroni

pokój 827
tel. (061) 854-33-22
email: europa@ue.poznan.pl