Publikacje

Export 147 results:
Autor Tytuł Typ [ Rok(Asc)]
2014
Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE, Idczak, Piotr , Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Volume 32, Issue 2, p.109-125, (2014)
ENLARGEMENTS OF THE EUROPEAN UNION, Musiałkowska, Ida , Cuadernos Europeos de Deusto, 06/2014, Volume 50, p.141-171, (2014)
EU-China and EU-Brazil policy transfer and learning in regional development policy, Musiałkowska, Ida, Dabrowski Marcin, and Polverari Laura , Regions Magazine, 12/2014, Volume 296, Issue 1, p.13-15, (2014)
Formalizacja i przenikalność granicy państwowej a poziom rozwoju obszarów przygranicznych na przykładzie województwa dolnośląskiego i podlaskiego, Łukasz Wróblewski , Studia Ekonomiczne i Regionalne, 08/2014, Volume 7, No. 1, p.5-23, (2014)
Gospodarka wodno-ściekowa dziś i w nowej perspektywie, Idczak, Piotr , Przegląd Komunalny 2014/12 (Zeszyty Komunalne 2014/6(111)), Volume 6, p.64-67, (2014)
Growth in the Polish Fast Growing Enterprises on Foreign Markets and Its Limitations, Magdalena Śliwińska, and Śliwiński Rafał , International Business from the Central European Perspective, Zagreb, p.65-82, (2014)
Local Participation in Visegrad Countries: How Are Politicians Rooted in the Civil Society?, Potluka, Oto, Idczak Piotr, Musiałkowska Ida, Kalman Judit, Spacek Martin, Kostal Ctibor, Ovadek Michal, and Tholtova Barbora , Praga, p.109, (2014)
Nowa perspektywa dla środowiska , Musiałkowska, Ida , Przegląd Komunalny, 03/2014, Issue 3, Number 270, p.10-12, (2014)
Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Volume 2014/367, p.102-111, (2014)
Położenie przygraniczne a poziom rozwoju regionów przygranicznych województwa lubuskiego, Łukasz Wróblewski , Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część I. Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej, Białystok, (2014)
Transgraniczne powiązania przedsiębiorstw z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Görlitz i Zgorzelca oraz Guben i Gubina, Łukasz Wróblewski , Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Volume 1, p.97-110, (2014)
Volume 14, Number 3, 2014 Poznan University of Economics Review , Małuszyńska, Ewa, Mazur Grzegorz, and Musiałkowska Ida , (2014)
Volume 14, Number 4, 2014 Poznan University of Economics Review, Małuszyńska, Ewa, Mazur Grzegorz, and Musiałkowska Ida , (2014)
Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Mrozik, Karol, Przybyła Czesław, Szczepański Piotr, Napierała Michał, and Idczak Piotr , Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Volume 339, p.130 - 140, (2014)
2013
Implikacje kryzysu dla zarządzania finansami UE (ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności), Musiałkowska, Ida , Zarządzanie procesem integracji europejskiej i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu międzynarodowego, Warszawa, p.175-192, (2013)
Innovation Policy Instruments in Rhône-Alpes – Key Challenges and Future Orientations, Czyżewska, Dorota , World Economy Research Institute Working Papers, Warsaw School of Economics, Issue 317, (2013)
Innovation policy instruments in Rhône-Alpes - key challenges and future orientations, Czyżewska, Dorota , Poznań University of Economics Review, Volume 2, p.65-83, (2013)
Koncepcja regionu transgranicznego, Łukasz Wróblewski , Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Gospodarka globalna. Technologia. Społeczeństwo., Volume 12, p.170-180, (2013)
Konkurencyjność gospodarki francuskiej w obliczu kryzysu gospodarczego, Czyżewska, Dorota , Gospodarka Narodowa, Volume 7-8, p.113-132, (2013)
Konkurencyjność regionu uczącego się - ujęcie konceptualne, Czyżewska, Dorota , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Volume Innowayjność w rozwoju lokalnym i regionalnym, Issue PN 285, p.20-28, (2013)
LEGAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF EU FUNDS 2007-2013 IN POLAND – PRACTICE AND CHALLENGES, Musiałkowska, Ida, and Talaga Robert , Regionalisation and Inter-regional Co-operation. 21th NISPAcee Annual Conference, 09/2013, Belgrade, Serbia, (2013)
New approach towards research in cross-border region, Łukasz Wróblewski , Faculty of International Business and Economics Working Papers, Volume 09, p.1-15, (2013)
Ochrona konkurencji we współczesnej gospodarce wyzwaniem dla teorii konkurencji, Magdalena Śliwińska , Ekonomia i Prawo, Volume XIII, Issue 2, p.1-12, (2013)
Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce, Idczak, Piotr , Warszawa, p.249, (2013)
Współfinansowanie polityki badawczo-rozwojowej z budżetu Unii Europejskiej po roku 2013, Musiałkowska, Ida , Dylematy budżetu i wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, Poznań, p.153-169, (2013)

Strony