Publikacje

Export 164 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2015
Magdalena Śliwińska, & Odrobina A. (2015).  10 lat reform polityki konkurencji UE - próba bilansu i wyzwania na przyszłość. Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu perspektywa nowych państw członkowskich.
Musiałkowska, I., & Marchewka-Bartkowiak K. (2015).  Dyplomacja handlowa w krajach Unii Europejskiej jako przykład współpracy administracji i przedsiębiorstw. Studia Biura Analiz Sejmowych . 41(1), 105-126.
Idczak, P., & Mrozik K. (2015).  Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 42(2), 161-171.
Petzold, W., Guderjan M., Smeriglio A., Tourtouri M., Surubaru N-. Cristian, Salemink K., et al. (2015).  Future research on European Union Cohesion Policy: a Master Class during the OPEN DAYS 2014. Regional Studies, Regional Science. 2(1), 184-203.
Idczak, P. (2015).  Pogłębianie integracji europejskiej. Poszerzanie Wspólnot. (Małuszyńska, E., & Mazur G., Ed.).Unia Europejska 2014+. 25-56.
Magdalena Śliwińska (2015).  Polityka ochrony konkurencji. Unia Europejska 2014+. 150-170.
Magdalena Śliwińska (2015).  Polityka ochrony konsumenta. Unia Europejska 2014+. 295-307.
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2015).  Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. 483.
Polverari, L., Musiałkowska I., & Dabrowski M. (2015).  REPORT ON THE RSA WORKSHOP ON CROSS-NATIONAL POLICY TRANSFER IN REGIONAL AND URBAN POLICY. Regions Magazine. 298(1), 21-22.
Magdalena Śliwińska (2015).  The Structural Power of Enterprises: Beyond the Notion of Market Power. Managing Global Transitions. 13(2), 189-206.
Mrozik, K., & Idczak P. (2015).  Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 42(2), 181-194.
Idczak, P. (2015).  Teoretyczne aspekty integracji. (Małuszyńska, E., & Mazur G., Ed.).Unia Europejska 2014+. 12-24.
Małuszyńska, E., Musiałkowska I., & Mazur G. (2015).  Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich. The European Union 10 years after its biggest enlargement. A "new" Member States' perspective. 491.
[Anonymous] (2015).  Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom I. Aspekty prawne, finansowe i handlowe. (Małuszyńska, E., Mazur G., & Idczak P., Ed.). 304.
[Anonymous] (2015).  Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom II. Aspkety społeczne, gospdoarcze i środowiskowe. (Małuszyńska, E., Idczak P., & Mazur G., Ed.). 304.

Pages