Publikacje

Export 1 results:
Autor Tytuł Typ [ Rok(Asc)]
Filtry: Słowo Kluczowe to uregulowania przejściowe  [Clear All Filters]
2009
Wpływ uregulowań przejściowe w swobodzie przepływu osób wobec nowych państwach członkowskich UE na europejski rynek pracy, Idczak, Piotr , Studia Europejskie. : nowe uwarunkowania funkcjonowania UE-27. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Volume 119, p.84-103, (2009)