Publikacje

Export 1 results:
Autor Tytuł Typ [ Rok(Asc)]
Filtry: Słowo Kluczowe to wiedza i innowacje  [Clear All Filters]
2012
Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, Łukasz Wróblewski , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Volume 21, (2012)