Publikacje

Export 1 results:
Autor Tytuł Typ [ Rok(Asc)]
Filtry: Słowo Kluczowe to retencja  [Clear All Filters]
2014
Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Volume 2014/367, p.102-111, (2014)