Publikacje

Export 147 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2012
Regiony uczące się, Czyżewska, Dorota , Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady, Warszawa, p.107-120, (2012)
Single European Market as an anti-crisis factor in the economic growth of the European Union, Łukasz Wróblewski , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 93, (2012)
The strengthening of the Single European Market in the crisis circumstance, Łukasz Wróblewski, Musiałkowska Ida, and Sapała Magdalena , Faculty of International Business and Economics Working Papers, Volume 2, p.1-38, (2012)
The strengthening of the Single European Market vs. the crisis, Musiałkowska, Ida, Sapała Magdalena, and Łukasz Wróblewski , Poznań University of Economics Review, Volume 2, p.74-106, (2012)
Unia Europejska jako model dla Mercosur w zakresie polityki spójności, Musiałkowska, Ida , Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków, p.484-494, (2012)
Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, Łukasz Wróblewski , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Volume 21, (2012)
Wsparcie instytucjonalne regionów na przykładzie rozwiązań francuskich , Czyżewska, Dorota , Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady, Warszawa, p.254-271, (2012)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, (2012)
Wyzwania dla konkurencyjności regionu uczącego się w dobie globalizacji , Czyżewska, Dorota , Optimum. Studia Ekonomiczne, Volume 6, p.185-196, (2012)
Wyzwania dla konkurencyjności regionu uczącego się w dobie globalizacji, Czyżewska, Dorota , Optimum. Studia Ekonomiczne, Volume 6, p.185-196, (2012)
2010
Innowacyjność regionów francuskich w gospodarce opartej na wiedzy , Czyżewska, Dorota , Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, Volume Tom I Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy , Lublin, p.145-157, (2010)
Institutional support of innovation at the regional level , Czyżewska, Dorota , Dimensions of Competitiveness, Poznań, p.71-90, (2010)
Organizacja i funkcjonowanie administracji międzynarodowej na przykładzie Unii Europejskiej, Czyżewska, Dorota , Zarządzanie organizacjami. Uwarunkowania-procesy-funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), p.50-60, (2010)
Polsko-niemiecko-szwedzka współpraca regionalna w latach 2007-2013 w Euroregionie Pomerania, Łukasz Wróblewski , Przegląd Zachodni, Volume 3, p.192-200, (2010)
Regionalny wymiar kryzysu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Czyżewska, Dorota , Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie , Warszawa, p.9-21, (2010)
Research and development policy and cohesion policy in the new member states of the European Union , Musiałkowska, Ida , Studia Regionalia KPKZ PAN, 2010, Volume 27, Issue Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union membership. Part , (2010)
Swoboda przepływu usług jako jeden z fundamentów wspólnego rynku europejskiego, Magdalena Śliwińska , Rynek usług w dobie globalizacji , Poznań, p.11-31, (2010)

Pages