Gospodarka wodno-ściekowa dziś i w nowej perspektywie

TitleGospodarka wodno-ściekowa dziś i w nowej perspektywie
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsIdczak, Piotr
JournalPrzegląd Komunalny 2014/12 (Zeszyty Komunalne 2014/6(111))
Volume6
Start Page64
Pagination64-67
Keywordsdyrektywa ściekowa, fundusze europejskie, kanalizacja, projekty generujące dochód, wodociągi
Abstract

W myśl zapisów umowy partnerstwa w latach 2014-2020 priorytetowo będą traktowane projekty służące osiągnięciu zgodności z wymogami dyrektywy ściekowej, uwzględnione w aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Na tle innych krajów UE Polska nadal zajmuje bowiem, niestety, bardzo niską pozycję pod względem liczby ludności korzystającej ze zbiorowego systemu oczyszczania ścieków.