Publikacje

Export 133 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2015
10 lat reform polityki konkurencji UE - próba bilansu i wyzwania na przyszłość, Śliwińska, Magdalena, and Odrobina Anna , Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu perspektywa nowych państw członkowskich, Poznań, (2015)
Dyplomacja handlowa w krajach Unii Europejskiej jako przykład współpracy administracji i przedsiębiorstw, Musiałkowska, Ida, and Marchewka-Bartkowiak Kamilla , Studia Biura Analiz Sejmowych , Volume 41, Issue 1, p.105-126, (2015)
Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Volume 42, Issue 2, p.161-171, (2015)
Future research on European Union Cohesion Policy: a Master Class during the OPEN DAYS 2014, Petzold, Wolfgang, Guderjan Marius, Smeriglio Alba, Tourtouri Myrto, Surubaru Neculai- Cristian, Salemink Koen, Idczak Piotr, Monsson Christian Kjær, Bajtalan Hunor, Garau Chiara, et al. , Regional Studies, Regional Science, 03/2015, Volume 2, Issue 1, p.184-203, (2015)
Pogłębianie integracji europejskiej. Poszerzanie Wspólnot, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.25-56, (2015)
Polityka ochrony konkurencji, Śliwińska, Magdalena , Unia Europejska 2014+, p.150-170, (2015)
Polityka ochrony konsumenta, Śliwińska, Magdalena , Unia Europejska 2014+, p.295-307, (2015)
Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Małuszyńska, Ewa, Mazur Grzegorz, and Musiałkowska Ida , Poznań, p.483, (2015)
REPORT ON THE RSA WORKSHOP ON CROSS-NATIONAL POLICY TRANSFER IN REGIONAL AND URBAN POLICY, Polverari, Laura, Musiałkowska Ida, and Dabrowski Marcin , Regions Magazine, 06/2015, Volume 298, Issue 1, p.21-22, (2015)
The Structural Power of Enterprises: Beyond the Notion of Market Power, Śliwińska, Magdalena , International Research Journal, Volume 13, Issue 2, p.189-206, (2015)
Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, Mrozik, Karol, and Idczak Piotr , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Volume 42, Issue 2, p.181-194, (2015)
Teoretyczne aspekty integracji, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.12-24, (2015)
Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich. The European Union 10 years after its biggest enlargement. A "new" Member States' perspective, Małuszyńska, Ewa, Musiałkowska Ida, and Mazur Grzegorz , Poznań, p.491, (2015)
Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom I. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, , Poznań, p.304, (2015)
Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom II. Aspkety społeczne, gospdoarcze i środowiskowe, , Poznań, p.304, (2015)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.216-239, (2015)
Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Ekonomia i Środowisko, Volume 53, Issue 2, p.92-102, (2015)

Pages