Konkurencyjność gospodarki francuskiej w obliczu kryzysu gospodarczego

TitleKonkurencyjność gospodarki francuskiej w obliczu kryzysu gospodarczego
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsCzyżewska, Dorota
JournalGospodarka Narodowa
Volume7-8
Pagination113-132
KeywordsFrancja, konkurencyjność, kryzys gospodarczy, przemysł, rynek pracy
URLhttp://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2013_07-08_05.pdf