Prof. Ida Musiałkowska in the Board of Polish PTSE O. Poznański

2023-07-13 17:44

Ida Musiałkowska, Ph.D., PUEB Professor and Head of the Department of European Studies, has been elected to the Executive Board of the Poznań Branch of the Polish Association for European Studies.

Executive Board
Prezes – prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner (Faculty of Political Science and Journalism, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Wiceprezes - prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz (Faculty of Political Science and Journalism, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Członek Zarządu – prof. UEP dr hab. Ida Musiałkowska (Deaprtment of European Studies, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Sekretarz – prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak (Faculty of Political Science and Journalism, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Skarbnik - dr Arkadiusz Sójka

Audit Board
prof. UAM dr hab. Alina Balczyńska-Kosman (Faculty of Political Science and Journalism, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Maciej Walkowski (Faculty of Political Science and Journalism, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
dr Joanna Skrzypczyńska (Faculty of Political Science and Journalism, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

https://ptse.eu/oddzial-p%E2%80%8Boznanski.html

Share