Peryferyjność regionalna jako kategoria determinująca cele polityki regionalnej opartej na koncepcji rozwoju inteligentnego

TitlePeryferyjność regionalna jako kategoria determinująca cele polityki regionalnej opartej na koncepcji rozwoju inteligentnego
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2020
AuthorsIdczak, P.
Book TitleRozwój na peryferiach? Rozwój czy maldevelopment?
VolumeIII
EditionJerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski
Pagination51-66
PublisherWydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
CityGorzów Wielkopolski
ISBN978-83-66703-35-3
Keywordsanaliza wielowymiarowa, inteligentne specjalizacje, regiony peryferyjne
Abstract

Cechą rozwoju społeczno-gospodarczego jest utrzymujące się przestrzenne zróżnicowanie w wymiarze regionalnym. Jednym z przejawów tego zjawiska jest kształtowanie się dychotomicznego układu terytorialnego – centro-peryferyjnego, w którym silne ośrodki wzrostu przeciwstawiane są regionom o niskim poziomie rozwoju często określanym mianem peryferyjnych. Jednakże różnorodność zachodzących procesów w sferze regionalnej wskazuje, że peryferyjność regionu powinna być postrzegana przez pryzmat wieloaspektowości różnych czynników decydujących o potencjale rozwojowym regionów. W tym kontekście szczególnie istotne są inteligentne specjalizacje, które poprzez swoją unikatowość mogą być skutecznym instrumentem w kreowaniu zintegrowanego rozwoju tych regionów.

Refereed DesignationRefereed