JESSICA a procesy rynkowe - ukazał się kolejny artykuł

W Biuletynie KPZK ukazał się artykuł pt. "Zdolność projektów JESSICA do oddziaływania na procesy rynkowe w miastach" autorstwa dra Piotra Idczaka, prof. Idy Musiałkowskiej oraz dra Karola Mrozika (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Jest to publikacja przedstawiająca wyniki dalszych badań prowadzonych w ramach projektu badawczego. Autorzy skoncentrowali się na zbadaniu, czy projekty JESSICA zrealizowane w polskich miastach przyczyniły się do wygenerowania pozytywnych efektów rynkowych postrzeganych przez pryzmat bezpośrednich następstw projektów w formie utworzenia nowych rodzajów działalności, oferowania nowych produktów bądź usług, a także stworzenia nowych miejsca pracy. Ponadto dokonali identyfikacji czynników oraz wskzali te z nich, które w największej mierze przyczyniły się do wystąpienie tych zjawisk. Tekst dostarcza także bardzo interesujących konkluzji, które mogą stanowić cenne rekomendacje dla polityki miejskiej i polityki spójności.

Tekst artykułu dostępny jest tutaj.