Publikacje

Export 3 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Bohdan Gruchman  [Clear All Filters]
2012
[Anonymous] (2012).  Polityka ochrony środowiska. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 233-244.
[Anonymous] (2012).  Polityka transportowa. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 221-232.
Idczak, P. (2012).  Wspólna polityka rolna. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej.