Publikacje

Export 11 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Ewa Małuszyńska  [Clear All Filters]
2012
[Anonymous] (2012).  Polityka ochrony środowiska. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 233-244.
[Anonymous] (2012).  Polityka transportowa. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 221-232.
Idczak, P. (2012).  Wspólna polityka rolna. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej.
2009
[Anonymous] (2009).  Zróznicowanie regionalne w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa.. 202-240.