Regionalne cykle koniunkturalne w Europie

TitleRegionalne cykle koniunkturalne w Europie
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsMusiałkowska, I.
JournalZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
IssueStudia europejskie
Pagination196-216
Keywordsregionalne cykle koniunkturalne, regiony, Unia Europejska
Refereed DesignationRefereed