Publikacje

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is regionalne cykle koniunkturalne  [Clear All Filters]
2005
Musiałkowska, I. (2005).  Regionalne cykle koniunkturalne w Europie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 196-216.
Musiałkowska, I. (2005).  Synchronizacja regionalnych cykli koniunkturalnych w UE. Regiony w procesie integracji europejskiej. 33-49.