Publikacje

Export 133 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Thesis
Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy, Czyżewska, Dorota , Department of Strategy and Policy of International Competitiveness, Volume PhD, Poznań, p.268, (2012)
Magazine Article
REPORT ON THE RSA WORKSHOP ON CROSS-NATIONAL POLICY TRANSFER IN REGIONAL AND URBAN POLICY, Polverari, Laura, Musiałkowska Ida, and Dabrowski Marcin , Regions Magazine, 06/2015, Volume 298, Issue 1, p.21-22, (2015)
Nowa perspektywa dla środowiska , Musiałkowska, Ida , Przegląd Komunalny, 03/2014, Issue 3, Number 270, p.10-12, (2014)
Journal Article
Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Mrozik, Karol, Przybyła Czesław, Szczepański Piotr, Napierała Michał, and Idczak Piotr , Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Volume 339, p.130 - 140, (2014)
Wyzwania dla konkurencyjności regionu uczącego się w dobie globalizacji, Czyżewska, Dorota , Optimum. Studia Ekonomiczne, Volume 6, p.185-196, (2012)
Wyzwania dla konkurencyjności regionu uczącego się w dobie globalizacji , Czyżewska, Dorota , Optimum. Studia Ekonomiczne, Volume 6, p.185-196, (2012)
Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Ekonomia i Środowisko, Volume 53, Issue 2, p.92-102, (2015)
Wybrane czynniki określające konkurencyjność regionów uczących się we Francji, Czyżewska, Dorota, and Ewa Łaźniewska , Samorząd Terytorialny, Volume 3, p.28-42, (2011)
Wielojęzyczność w UE, Czyżewska, Dorota , Monitor Unii Europejskiej, Volume 1, Issue 43, p.93-99, (2008)
Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, Wróblewski, Łukasz , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Volume 21, (2012)
Transgraniczne powiązania przedsiębiorstw z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Görlitz i Zgorzelca oraz Guben i Gubina, Wróblewski, Łukasz , Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Volume 1, p.97-110, (2014)
Służby lingwistyczne instytucji Unii Europejskiej, Czyżewska, Dorota , Stosunki międzynarodowe - International Relations, Volume 3-4, p.139-150, (2008)
Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, Mrozik, Karol, and Idczak Piotr , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Volume 42, Issue 2, p.181-194, (2015)
The Structural Power of Enterprises: Beyond the Notion of Market Power, Śliwińska, Magdalena , International Research Journal, Volume 13, Issue 2, p.189-206, (2015)
The strengthening of the Single European Market vs. the crisis, Musiałkowska, Ida, Sapała Magdalena, and Wróblewski Łukasz , Poznań University of Economics Review, Volume 2, p.74-106, (2012)
The strengthening of the Single European Market in the crisis circumstance, Wróblewski, Łukasz, Musiałkowska Ida, and Sapała Magdalena , Faculty of International Business and Economics Working Papers, Volume 2, p.1-38, (2012)
Siła strukturalna przedsiębiorstw jako możliwy kierunek rozszerzania pojęcia pozycji dominującej w prawie konkurencji, Śliwińska, Magdalena , Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Volume 49, p.163-173, (2007)
Siła strukturalna przedsiębiorstw jako możliwy kierunek rozszerzania pojęcia pozycji dominującej w prawie konkurencji, Śliwińska, Magdalena , Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Volume 49, p.163-173, (2007)
Single European Market as an anti-crisis factor in the economic growth of the European Union, Wróblewski, Łukasz , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 93, (2012)
Rynek wewnętrzny jako priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Wróblewski, Łukasz , Przegląd Zachodni, Volume 3/340, p.281-294, (2011)
Rola polityki regionalnej w zmniejszaniu zróżnicowania regionalnego w UE, , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Issue Unia Europejska - współzależności i efekty jej polityki , p.149-161, (2003)
Research and development policy and cohesion policy in the new member states of the European Union , Musiałkowska, Ida , Studia Regionalia KPKZ PAN, 2010, Volume 27, Issue Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union membership. Part , (2010)
Regiony uczące się na przykładzie Francji, Czyżewska, Dorota, and Ewa Łaźniewska , Integracja europejska - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Volume Ekonomia 4, p.124-135, (2009)
Regionalne cykle koniunkturalne w Europie, Musiałkowska, Ida , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Issue Studia europejskie , p.196-216, (2005)

Pages