Wyniki Debaty oksfordzkiej

2018-11-20 14:11

19 listopada br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP) odbyła się Debata Oksfordzka, podczas której dwie drużyny studentów przedstawiły argumenty popierające bądź negujące tezę, iż „Twój głos ma wpływ na przyszłość Unii Europejskiej”.
Jury Debaty tworzyli: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu- prof. Maciej Żukowski, Prodziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP- prof. Ewa Mińska - Struzik, Dyrektor Biura Europosłanki Krystyny Łybackiej - Ryszard Zaczyński oraz Kierownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct- Poznań. Debatę prowadziła prof. Ida Musiałkowska z Katedry Europeistyki UEP. Jury wysoko oceniło zarówno przygotowanie merytoryczne uczestników, jak i ich umiejętności oratorskie. Debatę wygrał zespół w składzie: Klaudia Włodarczyk, Zuzanna Domagała, Ignacy Szymczyk. Opiekunem grupy był Jakub Banach. Zwycięzcy zostali zaproszeni do udziału w wyjeździe studyjnym do Strasburga. Nagrodę ufundowała Poseł do Parlamentu Europejskiego – Krystyna Łybacka.
Wydarzenie było zorganizowane przez Katedrę Europeistyki we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań.

Share