Wybory seminariów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku MSG

2021-10-25 11:09

W dniach 8-14 listopada 2021 roku odbędą się wybory seminariów dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, studiujących na kierunkach: aplikacje Internetu rzeczy; ekonomia; finanse, audyt, inwestycje; informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze; rachunkowość i finanse biznesu oraz zarządzanie. Wybory seminariów zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem systemu USOS. Informacje dot. wyborów znajdują się na stronach BOS: https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/komu...

 

Seminarium magisterskie w Katedrze Europeistyki dla studentów I roku II stopnia st. stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzi: dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP

Tematyka seminarium:

Integracja gospodarcza na świecie

Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań gospodarczych, w tym wpływ transformacji klimatycznej i cyfrowej na rozwój gospodarczy i społeczny w UE

Dyplomacja gospodarcza

Kryptowaluty

 

Zasady przyjęć: kontakt mailowy lub osobisty z promotorem w celu uzyskania zgody na zapisanie się na seminarium, kolejność zgłoszeń i zainteresowanie tematyką.

 

Przykładowe tematy pracy magisterskiej

1. Integracja regionalna na świecie.

2. Relacje Unii Europejskiej z Chinami w latach x-z.

3. Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

4. Rozwój technologii finansowych i przepływu informacji w przemyśle 4.0

 

 

Share