Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości

Event date: 
Thursday, 16 April, 2015 - 09:30
Event place: 
Concordia Design, Poznań, ul. Zwierzyniecka 3

Połowa drugiej dekady XXI w. staje się okresem wielkich wyzwań, przed którymi staje Unia Europejska. Ich dynamika i skala sprawiają, że problemy, z jakimi musi się dzisiaj zmierzyć UE mają często charakter bezprecedensowy w całej historii istnienia tej organizacji. Zmieniająca się dynamicznie sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie, w tym procesy zachodzące w ostatnim czasie u samych granic UE, wymagają podejmowania szeregu nowych działań przez państwa UE i zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Dodatkowo kryzys gospodarczy i przedłużające się oczekiwanie na wyraźne ożywienie gospodarcze w samej UE przyczyniają się do pojawienia się nowych zjawisk, takich jak rosnące nastroje antyeuropejskie i kryzys wewnętrznej solidarności. Zmieniająca się sytuacja wyraźnie uwydatnia także narastające problemy strukturalne w wymiarze gospodarczym i społecznym. W tym kontekście Unia Europejska stoi obecnie przed szeregiem strategicznych wyzwań w wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym.

Więcej informacji tutaj.