Implikacje polityki konkurencji Unii Europejskiej dla nowych państw członkowskich - przykład Polski

TitleImplikacje polityki konkurencji Unii Europejskiej dla nowych państw członkowskich - przykład Polski
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsMagdalena Śliwińska
JournalZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
IssuePogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty
Start Page58
Pagination58-70