Publikacje

Export 5 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Fair Trade  [Clear All Filters]
2018
Magdalena Śliwińska (2018).  Geneza i kierunki rozwoju ruchu Fair Trade. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 372, 20-34.