Publikacje

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is peryurbanizacja  [Clear All Filters]
2016
Idczak, P., & Mrozik K. (2016).  Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym. Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 2 - Studia i Prace WNEIZ US. 46(2), 243-254.