Publikacje

Export 1 results:
Author [ Title(Asc)] Type Year
Filters: Keyword is peryurbanizacja  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Idczak, P., & Mrozik K. (2016).  Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym. Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 2 - Studia i Prace WNEIZ US. 46(2), 243-254.