Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego

TitleWiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsŁukasz Wróblewski
JournalZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu
Volume21
Keywordsendogeniczne i egzogeniczne czynniki wzorstu gospodarczego, teoria wzrostu gospodarczego, wiedza i innowacje, wzrost gospodarczy
Abstract

Głównym założeniem artykułu jest w ujęcie wiedzy i innowacji jako czynników rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego. W tym celu w pierwszej kolejności dokonano systematyzacji definicji wiedzy i innowacji. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą koncepcji i modeli endogenicznego wzrostu gospodarczego, w których czynniki te odgrywają kluczową rolę i są definiowane jako zmienne endogeniczne. Takie ujęcie tematu pozwoliło na określenie rzeczywistego wpływu wiedzy i innowacji na regionalny rozwój gospodarczy w odniesieniu do teoretycznego ujęcia tych czynników w modelach endogenicznych.