Unia Europejska jako model dla Mercosur w zakresie polityki spójności

TitleUnia Europejska jako model dla Mercosur w zakresie polityki spójności
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsMusiałkowska, I.
Book TitleGlobalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk
EditionEdward Molendowski
Pagination484-494
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
CityKraków
ISBN Number978-83-7252-586-4
KeywordsMercosur, polityka spójności, Unia Europejska
Abstract

Unia Europejska jako jedno z najbardziej zaawansowanych pod względem integracji ugrupowań regionalnych, traktowana jest nadal (mimo kryzysu) jako punkt odniesienia i inspiracja dla innych integrujących się części świata. Nie tylko sam model integracji, ale również specyficzne rozwiązania dotyczące poszczególnych obszarów jej funkcjonowania (polityki) są przedmiotem zainteresowania innych organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań w zakresie polityki spójności/ regionalnej UE, które adaptowane są w Mercosur, organizacji zrzeszającej państwa Ameryki Południowej, w której to ostatnia dekada zaowocowała chęcią pogłębienia reform strukturalnych i nasiliły się tendencje integracyjne. Przedstawione zostaną działania Komisji Europejskiej wzmacniające współpracę we wspomnianym zakresie między obu organizacjami. Artykuł bazuje na analizie danych z Mercosur i CEPAL oraz dokumentów wspierających dialog UE z Mercosur, w zakresie polityki regionalnej/ spójności oraz stanowi próbę wskazania potencjalnych elementów transferu polityki w analizowanym obszarze.