Regiony uczące się na przykładzie Francji

TitleRegiony uczące się na przykładzie Francji
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsCzyżewska, D., & Ewa Ł.
JournalIntegracja europejska - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
VolumeEkonomia 4
Pagination124-135
KeywordsFrancja, region uczący się