Nowa perspektywa dla środowiska

TitleNowa perspektywa dla środowiska
Publication TypeMagazine Article
Year of Publication2014
AuthorsMusiałkowska, I.
MagazinePrzegląd Komunalny
Issue Number3
Frequencymonthly
Issue Number270
Pagination10-12
Date Published03/2014
ISSN1232-9126
Keywords2014-2020, ochrona środowiska, Polska, środki unijne, UE
URLhttp://e-czytelnia.abrys.pl/?mod=tekst&id=17774