Publikacje

Export 164 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1
Magdalena Śliwińska, & Odrobina A. (2015).  10 lat reform polityki konkurencji UE - próba bilansu i wyzwania na przyszłość. Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu perspektywa nowych państw członkowskich.
C
Mrozik, K., & Idczak P. (2017).  The capacity of ecosystem services in small water retention measures. Economics and Environment. 62(3), 37-49.
Musiałkowska, I., & Idczak P. (2019).  The Capacity of JESSICA Projects to Repay Loans Based on Own Revenues. . Entrepreneurial Business and Economics Review. 7(2), 141-157.
Idczak, P., & Mrozik K. (2017).  Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy. Studia i Prace WNEiZ US. 47(2), 55-66.
Potluka, O., Kalman J., Musiałkowska I., & Idczak P. (2019).  Civic Engagement in Local Politics in Central Europe. The Routledge Handbook of International Local Government. 344-360.
Śliwiński, R., & Magdalena Śliwińska (2021).  The competitive factors of German enterprises in Poland. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83(3), 287-299 .
Magdalena Śliwińska, & Śliwiński R. (2021).  Covid-19 disruption of European agri-food markets: The case of Poland. Towards the „new normal” after COVID-19 – a post-transition economy perspective. 177-185.
Musiałkowska, I., Dabrowski M., & Polverari L. (2014).  Cross-national policy transfer and learning in regional and urban policy. Regions Magazine, vol. 296, 2014.
[Anonymous] (2012).  Current economic integration tendencies in the MERCOSUR. Europa Balcanica y los paises de la Cuenca del Mar Negro - MERCOSUR: Dinamicas e interacciones. 101-114.
E
Łukasz Wróblewski (2012).  Economic and Monetary Union crisis - reasons and existing solutions. Institute for Western Affairs' Bulletin. 74,
Musiałkowska, I. (2011).  Economic relations of the EU and the countries of the Mediterranean Sea Basin. The Arab Spring . 25-43.
Idczak, P., Musiałkowska I., & Mrozik K. (2019).  Ecosystem services in the appraisal of the economic performance of urban regeneration projects exemplified by the JESSICA initiative. Economics and Environment. 3(70), 214-229.
Idczak, P., & Mrozik K. (2015).  Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 42(2), 161-171.
Idczak, P. (2014).  Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 32(2), 109-125.
Musiałkowska, I. (2014).  ENLARGEMENTS OF THE EUROPEAN UNION. Cuadernos Europeos de Deusto. 50, 141-171.
Musiałkowska, I., Dabrowski M., & Polverari L. (2014).  EU-China and EU-Brazil policy transfer and learning in regional development policy. Regions Magazine. 296(1), 13-15.
Ida, M. (2019).  Europa współczesna - 100 lat po podpisaniu Traktatu Wersalskiego. Czas wolności - czas przemian. Traktat wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce. 389-404.
Wieck, C., Dries L., Martinez-Gomez V., Kareem O. Idowu, Rudloff B., Santeramo F. Gaetano, et al. (2021).  European and Member State Policy Responses and Economic Impacts on AgriFood Markets due to the COVID-19 Pandemic.
Musiałkowska, I. (2017).  European Union Values in the Cohesion Policy. The Review of European Affairs. 1(1), 141-151.

Pages